Logo
Logo

Bli medlem i SBU 2024

Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.
Hos oss är det nära till det mesta. Nära till medmänniskan, nära och enkelt att påverka och inte minst nära till skratt.

Sprit e skit! Se nyktert på tillvaron! Alkohol är en skum drog som fördummar, förlöjligar och förskönar. Den bedövar kroppens sinnen och får en att tänka oklart. Därför struntar vi i alkoholen och är helnyktra. Det betyder att vi inte använder alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol. Vi ger inte bort alkohol i present eller tillverkar egen. Att leva nyktert ger en bättre hälsa, frihetskänslan ökar och vi är goda förebilder.

Som medlem avger du med stolthet medlemslöftet:

"Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde."

Välkommen!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du blir medlem i din lokalförening, i Sveriges Blåbandsungdom samt Sveriges Blåbandsförbund.